Regulament

Evenimentul Memorial Alex Vlad – 301 (“Evenimentul”)  este un eveniment care constă în aducerea împreună a unor practipanți amatori ai alergarii montate si drumetiilor și parcurgerea de către acestia in alergare sau mers a unui traseu propus de Organizator în împrejurimile Masivului Tampa. Nu este vorba de o competiție sportivă, participantii nu vor fi cronometrati și monitorizati, nu va exista podium, nu se acordă premii, scopul evenimentului fiind parcurgerea traseului propus într-o atmosferă relaxată și prietenească.

Participantii la Eveniment sunt obligati să respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Competitiei (numit în continuare “Regulament oficial”). Regulamentul oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.treisuteunu.ro. Regulamentul va fi disponibil la cerere si la locul de desfăsurare a competitiei.

Prin participarea la aceast eveniment, participantii sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial, ale legislatiei aplicabile si să-si asume îndeplinirea conditiilor mentionate în declaratia pe proprie răspundere pusă la dispozitie de către organizatori.

Cine poate participa? 

Traseul din cadrul evenimentului 301 este destinat celor care au vârsta de cel putin 18 ani la data sustinerii evenimentului si sunt apti din punct de vedere medical, fizic si mental să sustină acest tip de efort.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au dovedit comportament nesportiv și/sau fals în declarații la cel puțin una din edițiile anterioare ale evenimentului.

Traseul 

STARTUL si SOSIREA vor avea loc in Saua Tampei, din Masivul Tampa aflat pe raza localitatii Brasov. Harta traseului este disponibila pe site-ul evenimentului, treisuteunu.ro/traseu. Traseul va fi marcat de catre Organizator pentru ghidarea corespunzatoare a participantilor.

Siguranta in timpul evenimentului 

Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru eventualele accidentari. Organizatorul va pune la dispozitie cel putin un punct de prim ajutor in zona de Start / Finish unde se va asigura serviciul medical de urgentă.

Echipament obligatoriu 

este constituit din :

  • incaltaminte de alergare

  • concurentii vor participa la eveniment cu propriul echipament. Se recomandă concurentilor să poarte echipament de alergare corespunzător conditiilor meteo si starii traseului, care in aceea perioda a anului poate prezenta noroi, zapada, gheata.

  • in caz de vreme nefavorabila, recomandam pantaloni lungi si geaca (tehnica) de alergare. 

  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice participarea participantilor care nu indeplinesc conditiile de echipare.

Taxa de înscriere

Taxa de participare reprezinta integral o donatie in contul IBAN: RO93 RNCB 0584 1049 8279 0001titular: IFROSE IOANA DORINA si este de 100 lei.

Kitul de participare

Kitul se ridica pe data de 30 noiembrie 2022. 

Documentele necesare ridicarii kitului de participare

Fiecare participant inscris online isi va prelua prin prezenta fizica numarul de concurs si kitul de participare exclusiv in baza unui act de identitate (buletin, pasaport).

Participantii care nu se pot prezenta la cursa si vor sa intre in posesia kitului pot desemna orice persoana sa ii ridice kitul cu conditia ca persoana respectiva sa se identifice cu act de identitate in original si sa prezinte o copie a actului de identitate a concurentului care a renuntat la cursa. 

Retragerea din concurs

In cazul retragerilor din concurs nu se vor efectua restituiri ale taxei de participare.

Schimbarea traseului, modificarea datei Evenimentului sau anularea Evenimentului 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica traseul, bariera de timp si chiar de a opri/anula/amana Evenimentul, in următoarele cazuri:

a) vreme nefavorabilă sau alt eveniment natural (alunecări de teren, ploi sau ninsori abundente, inghet, inundații, cutremure, vânt puternic sau alte asemenea) apreciate de Organizator ca reprezentând un impediment în desfășurarea condiții la data și pe traseul anunțat.

b) decizii ale autorităților naționale sau locale de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești care împiedică desfășurarea totală sau parțială a Evenimentului, indiferent dacă aceste decizii sunt luate din motive de siguranță națională (războaie, demonstrații, stare de asediu, răscoale, atentate, etc), din motive de sănătate publică (epidemii, pandemii, epizootii, endemii, etc) sau din orice alte motive.

c) orice alte cazuri fortuite sau de forță majoră, ori în cazul oricărui alt eveniment imprevizibil și care afectează în opinia Organizatorului desfășurarea în condiții de siguranță sau adecvate a Evenimentului.

In oricare din aceste cazuri, participantii vor fi anuntati prin email despre acest aspect cu cel puțin 24 de ore înaintea Competiției, sau chiar și într-un termen mai scurt dacă evenimentul ce împiedică desfasurarea competitiei are loc cu mai puțin de 24 de ore înaintea Evenimentului. Informatii suplimentare se vor publica și pe site-ul evenimentului.

In cazul in care organizatorul decide sa anuleze competitia urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus, participantilor nu li se vor efectua restituiri ale taxei de participare, iar toti participantii vor fi automat inscrisi in cadrul editiei urmatoare a Evenimentului.

În cazul în care Organizatorul decide să modifice data ținerii competitiei, urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus participantii acceptă prin însăși înscrierea la concurs noua dată astfel modificată. 

Responsabilitatile Organizatorului:

  • va marca corespunzator traseul pentru a evita in masura posibilului ratacirile

  • va semnaliza portiunile periculoase de traseu

  • va asigura normele de protectie a mediului inconjurator prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului

  • va sustine sedinta tehnica inaintea concursului, eventuale modificari anuntate cu aceasta ocazie avand prioritate fata de informatiile prezentate anterior.

Obligatiile si raspunderea participantului la eveniment: 

  • toti participantii participa la eveniment pe proprie raspundere.

  • participantul care abandoneaza cursa, indiferent de motiv, este rugat sa informeze organizatorul imediat sunând la numărul de urgenta care va fi anunţat la sedinta tehnica. Neanuntarea retragerii din cursa poate cauza o operatiune de cautare si salvare (echipe de salvare, salvamont) pe cheltuiala participantului implicat. 

  • participantul care sufera un accident sau orice fel de paguba fizica sau materiala renunta prin insasi inscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despagubiri sau de a recurge in instanta impotriva oricarei persoane implicata in organizarea Competitiei, in special impotriva: Organizatorului sau voluntarilor implicati in organizarea competitiei (persoane fizice sau juridice), impotriva sponsorilor, impotriva institutiilor publice ce sustin competitia (primarie, consiliul local, politie, salvamont etc)

  • participantii trebuie sa participe la sedinta tehnica si sa considere cu precautie informatiile anuntate de organizatori, in sedinta tehnica organizatorul anunta informatii oficiale chiar daca acestea nu sunt specificate in prezentul regulament.

  • participantii poarta intreaga responsabilitate civila, administrativă, contravențională și penala pentru orice dauna provocata de acestia altor persoane in timpul cursei.

  • in cazul constatarii unui accident, participantii sunt obligati sa il raporteze la urmatorul punct de control.

  • participantii sunt obligati sa nu arunce deseuri sau pahare de unica folosinta pe traseu, ci sa folosesca locurile special amenajate pentru colectarea deseurilor, puse la dispozitie de Organizator

  • participantii isi asuma total raspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu in timpul Evenimentului.

Alte reguli: 

  • Organizatorul are dreptul de a selecta participantii

  • La ridicarea numărului de concurs este obligatorie semnarea declarației pe proprie răspundere (formular prestabilit pus la dispoziție de organizator). Lipsa acestei declaratii duce la excluderea/descalificarea concurentului din Evenimentului.T